Vaststellen doelgroep en sfeer website

Is mijn website  afgestemd op de juiste doelgroep en  in de juiste sfeer gebouwd?

Elk product of dienst kent haar eigen doelgroep(en). Een doelgroep is een groep personen waar uw onderneming zich het meeste op zal gaan richten. Dit zijn uw meest potentiële klanten. Er kunnen ook meerdere doelgroepen bestaan, dit hangt af van het product of de dienst die u biedt. Het is voor elke onderneming van groot belang dat deze haar doelgroep op een juiste manier benaderd.

Om een zo’n goed mogelijk beeld van uw doelgroep te krijgen is het belangrijk om een aantal details van uw klanten te onderzoeken. U kunt hierbij kijken naar:

 • Leeftijd (Oudere mensen zullen bijvoorbeeld andere handelingen verrichten dan jongere mensen)
 • Geslacht (Vrouwen zijn bijvoorbeeld vaak diegene die zoeken naar bepaalde producten zoals make-up etc.)
 • Woonplaats
 • Regio (Elke streek, stad of dorp kent haar eigen opvattingen, manieren etc. Hierbij kan op gelet worden tijdens het opstellen van uw strategieën)
 • Klasse (Wat voor type klanten ontvangt uw website? Bijvoorbeeld dure Mercedes rijders of eerder types die voor een tweedehands auto zouden zoeken)
 • Opleidingsniveau (Hoe geschoold is uw klanten bestand? Hier kunt u bijvoorbeeld rekening mee houden hoe u teksten opstelt etc.)
 • Beroep (Mensen met een bepaald beroep hebben vaak een gedeelde visie waar u op in kan spelen)
 • Functie (Hier kunt u bijvoorbeeld rekening mee houden hoe u uw doelgroep aanspreekt, als uw website voornamelijk directeuren aantrekt of schoonmakers, kunt u hier uw content en sfeer op aanpassen)
 • Aankoopgedrag (Er zijn verschillende manieren om aankopen te doen. Een groot deel van de bezoekers zal weinig lezen en snel de “Call-to-Action” willen vinden, andere bezoekers kunnen behoefte hebben aan een uitgebreide uitleg over het product)
 • Vrijetijdsbesteding (Hierbij kunt u een aantal conclusies trekken. Welke periodes lopen voor uw producten het beste, welk type mensen neemt het meeste de tijd om bijvoorbeeld online te shoppen etc.)

Dit zijn een aantal globale punten waarmee u uw doelgroep kunt vaststellen en hier uw strategieën op kunt aanpassen. Het kan ook zijn dat u een zakelijke doelgroep aantrekt, hierbij kunt u een aantal factoren analyseren om uw doelgroep en haar eigenschappen vast te stellen:

 • Branche (Een markt bepaald de vraag en aanbod van de doelgroep in deze markt)
 • Omvang van het bedrijf (Hierbij kunt u letten op het aantal werknemers en/of filialen van het bedrijf)
 • Vestigingsplaats
 • Omzet (Wat is het financieel vermogen van uw doelgroep, zijn bijvoorbeeld grote investeringen mogelijk voor uw bedrijf?)

Om ervoor te zorgen dat de juiste doelgroep zich gebonden voelt aan uw website, moet u de juiste sfeer creëren.  Hierbij kunt u op een aantal punten letten dat zowel de leesbaarheid als de juiste sfeer voor de doelgroep zal samenstellen.

 • Wie zijn uw voornaamste doelgroepen? (wat voor soort mensen trekt uw website of is uw website voornamelijk voor bedoeld)?
 • Wat zijn de behoeftes van de doelgroep(en)? (bestaan uw doelgroepen uit bijvoorbeeld jongeren die van uitgaan houden of uit ouderen die een kaartje voor een opera willen boeken?)
 • Wat is de financieële status van uw doelgroep? (Heeft de doelgroep genoeg geld om uw producten en diensten aan te schaffen)
 • Is de stijl van uw website passend bij de doelgroep?
 • Is de website duidelijk geschreven (is de tekst goed leesbaar en is de Call-to-Action en bijvoorbeeld het AIDA model goed toegepast?)

Als u deze vragen doorneemt en voor u zelf op een rijtje zet, komt er een overzicht van hoe uw website eruit moet komen te zien.  Welke sfeer de website moet uitstralen, welk lettertype en welke afbeeldingen er gebruikt moeten worden en welke kleuren bij de website passen.

Goed inspelen op de doelgroep zal uw Conversion Ratio doen verhogen.