Uitleg SWOT-analyse

[av_slideshow size=’entry_with_sidebar’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ av_uid=’av-3oj87i’]
[av_slide id=’19768′ av_uid=’av-31l6jy’][/av_slide]

[/av_slideshow]

Na de interne- en externe-analyse krijgt u een duidelijk beeld van het bedrijf en de omgeving ervan. De volgende stap is om alle sterke en zwakke punten van het bedrijf tegen over elkaar te zetten om hier conclusies voor een verdere strategie op te baseren. Ook de kansen en bedreigingen van het bedrijf worden hierin mee genomen.

Bij de sterke en zwakke punten beschrijft u interne punten van het bedrijf. Bij de kansen en bedreigingen formuleert u factoren van de omgeving van het bedrijf.

Voorbeeld SWOT-analyse:

Strenghts (Sterke punten) Weaknesses (Zwakke punten)
– Beschikken van een groot/sterk netwerk- Goede kennis beschikbaar- Budget groot genoeg voor de uitvoering- Bezoeker-vriendelijk concept gebruiken – Weinig personeel voor dit project, wordt een intensief product – Budget niet groot genoeg voor alle faciliteiten uit te laten besteden
Opportunities (Kansen) Threats (Bedreigingen)
– Steeds groter wordende behoefte aan online kopen bij consumenten- Veel Affiliate progamma’s/websites- De (web)winkels/bedrijven zoeken mogelijkheden om te adverteren- Er zijn weinig actiecode sites die echt unieke aanbiedingen hebben en hier voor gaan – Een relatief groot aantal grote concurrenten op de markt- Aantal kortingscodes kan op raken (aanbieders kunnen de aanbiedingstroom stop zetten) – “Een groeiende groep webwinkeliers wil conversievergoedingen niet langer 10 % uitbetalen aan kortingssites. Ze voeren als reden aan dat meer bronnen bijdragen aan de uiteindelijke conversie.” 

Vanuit hier heeft u een duidelijk overzicht van wat uw sterke- en zwakke punten en kansen en bedreigingen. De conclusies die u hier uit kunt trekken vormen de verdere strategie voor uw marketingbeleid.

Auteur: Arthur Samson