Is uw website bezoeker vriendelijk?

Checklist
Om te kunnen nagaan of uw website bezoeker-vriendelijk is, kunt u een aantal aspecten doornemen. Zie hieronder een checklist:

 • Is uw website overzichtelijk?
  Een website die overzichtelijk is zal zijn bezoekers langer op de website houden. Is er goed te navigeren door de website en is er een duidelijke indeling van de onderwerpen? Is uw product of dienst snel en eenvoudig te bestellen etc?
 • Bevat uw website relevante en correcte informatie?
  Wanneer een website informatie publiceert moet deze van hoge kwaliteit zijn. Wanneer uw website voorzien is van goede en juiste informatie zal het vertouwen in uw website toenemen en zullen bezoekers eerder terugkeren.
 • Heeft uw website storende factoren?
  Om uw Conversion Ratio te verhogen moet het doel voor de bezoeker altijd gemakkelijk te bereiken zijn. Zo kunnen storende factoren zoals drukke banners en afbeeldingen de bezoekers afleiden en weerhouden de tekst te lezen waarmee u een doel wilt bereiken. Het kan zijn dat de bezoeker de website al verlaten heeft voordat deze de Call-to-Action heeft gezien . Er moet een bepaalde focus zijn op het (hoofd)doel van de betreffende pagina.
 • Is uw website goed leesbaar?
  Gemak is vaak een (onbewuste) prioriteit. Als uw website slecht leesbaar is door bijvoorbeeld het gebruik van een niet goed leesbaar lettertype of een kleurcombinatie waarbij de tekst onduidelijk wordt, leidt dit vaak tot het verlies van uw bezoekers .  Ook de indeling (geen alinea’s etc.) en de lengte van de teksten kunnen leiden tot verlies van bezoekers. Niet iedereen heeft tijd en zin om lange stukken tekst te lezen. Uit onderzoek is gebleken dat slechts een klein percentage van de bezoekers de volledige tekst leest op een website. U kunt lange teksten ondervangen door middel van een “Lees meer…” optie waarmee u verwijst naar een volledige versie van de tekst.
 • Hoe duidelijk is uw website?
  Rekening-houdend met de bezoekers op uw website, is het erg verstandig om niet “te” veel moeilijke termen te gebruiken. Uw doelgroep(en) zal in veel gevallen niet  alle gebruikte jargon (vaktaal) kunnen begrijpen. Dit maakt het voor de bezoeker lastig en vervelend om te lezen.
 • Is de snelheid van mijn website bezoeker-vriendelijk?
  Wanneer bezoekers lang moeten wachten op het laden van uw website, zal dit al snel leiden tot verlies van deze bezoekers. Zo is gebleken dat de meeste bezoekers na 8 seconden wachten op het laden van de website, de pagina verlaten . Lees meer over de laadtijd van uw website.
 • Hoe is de sfeer van uw website?
  Biedt uw website de doelgroep de sfeer die zij zouden verwachten? Bijvoorbeeld: een website die kinderspeelgoed aanbied met een donkere achtergrond. De sfeer is hier dan niet gericht op vrolijke kinderen maar op sombere of zakelijke bezoekers.
 • Biedt uw website toegevoegde waarde?
  Dit is een ruim begrip, er zijn diverse extra’s zoals bepaalde gadgets die uw website interessanter kunnen maken voor uw bezoeker. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan relevante tools. Deze website gebruikt o.a. een
  Metatag Analyser tool.

Het laten doornemen/testen door derden van uw website is zeker aan te raden!