Het gunstige effect van internationale directory’s

Website ontwikkelen

Heeft het nut om mijn NL website bij internationale directory’s aan te melden?
Veel websites ontvangen weleens een (back)link vanaf een buitenlandse website (Een website met een andere extensie dan .nl zoals: .be, .com, .net, .org etc.). Nu is het zo dat een link vanaf een Belgische website naar een Nederlandse gezien wordt als relevant, maar geld dit ook voor directory’s van andere taalgebieden zoals Amerikaanse websites-extensies? Op deze vraag krijgt u in dit artikel een antwoord.

Heeft het voor de resultaten in Google, een gunstig effect als een (back)link van een buitenlandse website afkomstig is?
Het antwoord is: JA. Elke relevante link naar uw website heeft een positief effect op de zoekresultaten van uw website in Google. Er bestaan een hoop Nederlandse websites met een buitenlandse extensie. Er wordt dus wel waarde gegeven aan een link van een website die afkomstig is vanuit een ander land of taalgebied.

Zoekresultaten van Google.nl zijn anders dan van Google.com
Tevens zijn de zoekresultaten in Google.com anders dan die van Google.nl. Veel Nederlandse bezoekers zoeken via Google.com. De links van .com, .org, .net etc. websites hebben een positief effect op zoekresultaten van o.a. Google.com.

Meer aanbod dus meer mogelijkheden om links te verkrijgen
Vergeleken met het aanbod van .com websites, zijn er relatief weinig .nl websites. Er is dus ook automatisch meer aanbod van bijvoorbeeld directory’s met .com dan .nl extensies. Via deze buitenlandse directory’s kunt u positief uw resultaten in Google beïnvloeden. Tevens zijn deze internationale directory’s makkelijker te vinden.

Engelstalige omschrijving
Tijdens het plaatsen van uw link op een Engelstalige directory wordt doorgaans om een omschrijving van uw website gevraagd. In een aantal gevallen wordt een Nederlandse omschrijving niet geaccepteerd. Wanneer u een Engelstalige omschrijving maakt wordt deze vaak wel geaccepteerd. Wanneer u ook (delen van) uw website vertaalt naar Engels zal de acceptatie van de directory’s nog groter zijn en heeft dit tevens een gunstig effect of de Engelstalige zoekresultaten in Google.com. In onze huidige samenleving zijn er steeds meer Engelstaligen, woonachtig in Nederland welke zoeken met Engelstalige zoekwoorden in Google.

Samenvattend, elke link naar uw website heeft in principe een gunstig effect op de resultaten in Google. Niet alleen in Google.nl maar ook in bijvoorbeeld Google.com. Hier zijn de zoekresultaten anders, internationale links krijgen hier dan ook meer waarde dan Nationale links. Door het grotere aanbod aan internationale directory’s, kunt u meer links naar uw website krijgen waardoor uw website beter gevonden zal worden in Google. Tenslotte is het van belang om Engelstalige versies van uw teksten te verwerken op uw website.

Aanmelden bij internationale directory’s