Google Adwords basisprincipes uitgelegd

Google Adwords basisprincipes uitgelegd
Meer informatie en een uitleg van de uitgebreide mogelijkheden
is te vinden op de website: Adwords.google.nl