Voorwaarden en disclaimer aanmelden directory’s

Aansprakelijkheid
Samson Dienstverlening is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de website van de klant. De desbetreffende website houder is ten alle tijden verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar website.

Overmacht en storingen
Samson Dienstverlening is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor posities in zoekmachines van de klant. Bij storingen op internet, werkzaamheden aan de server of andere redenen waardoor de websites niet actief zouden zijn, wordt geen restitutie aan de klant verleend.

Verstrekken gegevens
Samson dienstverlening is geoorloofd om namens de klant, de op het orderformulier ingevulde gegevens te verstrekken, aan directory websites, algemene websites, portals en startpagina’s, ten behoeve van de aanmelding van de website van de klant.

E-mailverkeer
Bevestiging e-mails worden gestuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Samson dienstverlening is niet verantwoordelijk voor bevestigen van e-mails, omtrent de aanmeldingen van de website van de klant. Samson Dienstverlening is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel spam/ongewenst e-mailverkeer door derden.

Linkaantallen
Het aantal aangemelde links kunnen afwijken van het aantal geplaatste  links. Opname van een link is niet gegarandeerd, de desbetreffende website-beheerders beslissen hierover.

Activering en duur
Aanmelding van de links geschiedt binnen 12 weken na ontvangst van de website gegevens en betaling. In veel gevallen worden de links blijvend of langdurig opgenomen. De desbetreffende directory websites beslissen hierover.

Linktekst of url wijzigen
Nadat de links zijn aangemeld kunnen deze niet meer worden gewijzigd of verwijderd.

Kwaliteit van de links
Samson Dienstverlening is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van verwerking en de kwaliteit van de geplaatste links.

Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Samson Dienstverlening en de klant is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Definities
De klant is de persoon welke gebruik maakt van de linkbuilding dienst.
Samson dienstverlening is Arjan Samson.