Marketing begint met een gezond bedrijf

 • Marketing begint met een gezond bedrijf

Een goede (online) onderneming werkt met een uitgestippeld (marketing)beleid die de richtlijnen voor uw onderneming vormt. Maar niet alleen het promoten van uw producten en/of diensten zal bepalend zijn wat uw succes zal zijn, maar ook hoe uw bedrijf en de omgeving ervan (concurrenten en belanghebbende) in elkaar zitten. Via zogeheten interne- en externe-analyses kunt u uw bedrijf en de omgeving ervan in kaart brengen en hier op inspelen.

Interne-analyse (Micro niveau)
Bij de interne-analyse wordt er naar een aantal factoren binnen uw bedrijf gekeken en beschreven:

 • Marketing en Communicatie: Hoe wordt er op dit moment ingezet op de marketing en communicatie? Is uw website goed gelinked? Gebruikt u de juiste Keywords? Adverteert u op andere websites? Etc.
 • Financiële situatie: In welke financiële situatie bevind het bedrijf zich nu?
 • Product en/of dienst: Wat is het product en/of dienst dat het bedrijf biedt? Hoe wordt uw product aangeboden (omschrijvingen en afbeeldingen etc.)?
 • Personeel: Hoeveel werknemers kent het bedrijf en wat is de verdeling naar functie? Is er een goede taakverdeling?

Na het uitvoeren van de interne-analyse krijgt u een duidelijk beeld van hoe uw bedrijf in elkaar zit. U kunt vanuit hier uw bedrijf van binnenuit optimaliseren. Na deze stap krijgt u de Externe-analyse (Meso niveau en Macro niveau).

Externe-analyse (Meso- en Macro niveau)
Bij de externe-analyse houden we rekening met twee soorten omgevingen van uw bedrijf. De directe omgeving en de indirecte omgeving.

De directe omgeving (Meso niveau) wordt verdeeld onder een aantal aspecten:

 • Afnemers: Wie is uw doelgroep precies?
 • Bedrijfstak: In welke branche is uw website gevestigd?
 • Spelende zaken: Wat speelt er bijvoorbeeld in de zoekmachines af? Google heeft Googleshopping dat een grote concurrent zal worden van vele webwinkels.
 • Concurrentieanalyse: Wie zijn uw concurrenten en wat doen zij aan internet-marketing (linkbuilding, Keywords Density etc.)?

De indirecte omgeving (Macro niveau) is een moeilijk en nauwelijks beïnvloedbare omgeving waar wel rekening mee gehouden moet worden. Er zijn een aantal factoren waarmee rekening gehouden moeten worden, beter bekend als de DESTEP factoren. De DESTEP factoren staat voor:

 • Demografisch: N.v.t.
 • Economisch: Wat gebeurd er momenteel met de economie? Waar kunt u het beste rekening mee houden?
 • Sociale: N.v.t.
 • Technisch: De techniek groeit sterk. Het is daarom erg belangrijk om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen als u een online onderneming bezit.
 • Ecologisch: N.v.t.
 • Politiek en wetgeving: Wat mag er wel en niet worden aangeboden via internet? Wat zijn de regels en wetgeving voor online ondernemingen?

Na deze interne- en externe-analyses kunt u, door middel van een SWOT-analyse, goed analyseren wat uw struikelpunten en bedreigingen kunnen zijn en hier zodanig op inspelen dat uw bedrijf optimaal zal functioneren.

Auteur: Arthur Samson